Instruments
>>> Unfortunately this section is not yet available in English <<<

Een instrument is op zich géén financieringsconstructie maar biedt hulp bij het vinden van alternatieve financieringsvormen of het organiseren van het financieringsproces.


EU-assessment

  • Meetinstrument organisatorische borging van EU-financiering bij gemeenten en provincie.
  • Met het EU-assessment is in korte tijd na te gaan toin hoeverre een organisatie gebruik maakt van de financieringsmogelijkheden die Europa biedt.
Bijlage(n):

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)

Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is een meetinstrument om te bepalen of een investering in een project waardevol is, maar ook om te kijken of er ruimte is voor bijvoorbeeld value capturing.

Een MKBA maakt alle huidige en toekomstige maatschappelijke voor– en nadelen inzichtelijk van een investering. Daarbij worden alle effecten (milieu, geluid, wooncomfort, werkgelegenheid etc.) van de investering meegenomen. Meer informatie over een MKBA is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Financieel benul in gebiedsontwikkelingMet de workshop krijgen de deelnemers (meer) inzicht in de commerciële en financiële overwegingen van marktpartijen bij locatieontwikkelingen. Door de motieven en drijfveren van marktpartijen in een vroeg stadium te herkennen, wordt een meer strategische gemeentelijke opstelling gekozen. Zodra marktpartijen beseffen dat de door hen gekozen strategieën worden herkend, ontstaat een evenwichtigere samenwerking.